Акціонерам

Інформація для оприлюднення

1. Статут товариства.
2. Положення про органи товариства.
 2.1 Положення про акції.
 2.2. Положення про організаційний комітет.
 2.3. Положення про інформацію.
 2.4. Положення про дивіденди.
 2.5. Положення про мандатну комісію.
 2.6. Положення про лічильну комісію.
 2.7. Положення про довіреності.
 2.8. Положення про дочірні підприємства.
 2.9. Положення про спостережну раду.
 2.10. Положення про ревізійну комісію.
 2.11. Положення про правління.
3. Річна фінансова звітність товариства.
 3.1 Баланс за 2014 рік.
 3.2. Баланс за 2015 рік.
 3.3. Аудиторський висновок за 2014 рік.
 3.4. Аудиторський висновок за 2015 рік.
4. Інформація про афілійованих осіб.
5. Глобальний сертифікат.
6. Особлива інформація.
 6.1. Оголошення банкрутства.